Schanskorf matrassen

Schanskorf Matrassen

Schanskorf matrassen zijn brede vlakken in vergelijking met hun hoogte en ze worden geleverd in diverse maaswijdten.Schanskorf matrassen
De hoogtes kunnen 0,17 m, 0,23 m of 0,30 m bedragen.
Ze worden onderverdeeld met doorlaatbare tussenschotten die om de meter geplaatst worden.Daardoor verkrijgt men binnenin een compartiment van maximum 2 m x 1 m.

Matrassen worden veelal toegepast als oeverbescherming of als heraanleg van stromen en het tegengaan van uitschuring en landerosie.